Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja Eu:n yleinen tietosuoja-asetus

Laatimispäivä 15.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä

Plussis Portfell OÜ, sivuliike Suomi

Tuusulantaival 46b 24

04200 KERAVA

FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Plussis Portfell OÜ, sivuliike Suomi

Tuusulantaival 46b 24

04200 KERAVA

FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Voimaravinteet.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Voimaravinteet.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– nimi

– osoite

– mahdollinen yrityksen nimi

– puhelin

– sähköposti

– tehdyt tilaukset

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Voimaravinteet.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Voimaravinteet.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

2. Evästeiden käyttö

Voimaravinteet.fi verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

Evästeet pitävät käyttäjän anonyymina, joten tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää.

2.1. Evästeet ja tilastointi

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

2.2. Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.

Rekisteriseloste uutiskirje

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja Eu:n yleinen tietosuoja-asetus

Laatimispäivä 15.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä

Plussis Portfell OÜ, sivuliike Suomi

Tuusulantaival 46b 24

04200 KERAVA

FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Plussis Portfell OÜ, sivuliike Suomi

Tuusulantaival 46b 24

04200 KERAVA

FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Voimaravinteet.fi uutiskirjeen tilaajarekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Voimaravinteet.fi uutiskirjeen tilaajarekisterin tietoja käytetään mahdollistamaan Mailchimp sähköpostipalvelun kautta lähetettävien uutiskirjeiden lähettäminen.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– sähköpostiosoite

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi itsensä uutiskirjeen tilaajaksi antamalla tilaajatiedot (sähköpostiosoitteen).

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mailchimpin toiminta on Yhdysvalloista käsin tapahtuvaa, joten tietoja luovutetaan Yhdysvaltoihin EU-U.S. Privacy Shield Framework säännösten mukaisesti.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Voimaravinteet.fi uutiskirjeen tilaajarekisterin tiedot on tallennettu Mailchimpin järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  1. Evästeiden käyttö

Mailchimp sähköposti palvelu käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa laitteesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja verkkokaupassa käytät.

Evästeet pitävät käyttäjän anonyymina, joten tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää.

2.1. Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön laitteellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot edellyttävät, että verkkokauppa tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja.